Åbn undermenuer...

Kapitalposter

Alle lande fører regnskab over de økonomiske transaktioner med udlandet. Dette regnskab føres på betalingsbalancen, som er en opgørelse over samtlige økonomiske transaktioner med udlandet. På betalingsbalancens løbende poster føres de løbende betalinger til og fra udlandet, hvor der betales for varer og tjenester. På betalingsbalancens kapitalposter føres alene kapitalbevægelser som udligner under- eller overskud på de løbende poster. Et enkelt eksempel kan tydeliggøre sammenhængene: Land A eksporterer for 100 mia. kr. og importerer for 150 mia. kr. Underskuddet på de løbende poster er dermed 50 mia. kr. Underskuddet dækkes ved lån i udlandet på 50 mia. kr., som føres som indtægt på kapitalposterne, som dermed får et overskud på 50 mia. kr., der modsvarer underskuddet på de løbende poster. Den samlede betalingsbalance vil altså altid have en saldo på 0.