Åbn undermenuer...

Importkvote

Importkvoten angiver importudgifterne i procent af BNP. Den marginale importkvote er et mål for sammenhængen mellem en stigning i BNP og de ændringer i importens størrelse, der følger med ændringen BNP. Importkvote bruges også mere generelt i samme betydning som importindhold. For Danmark vedkommende udgør import over 40% af BNP.

I handelspolitik bruges begrebet importkvote på en helt anden måde, nemlig i forbindelse med importbegrænsninger. En importkvote er her den maksimale mængde af en bestemt vare eller vare gruppe, som et land (eller EU) tillader.