Åbn undermenuer...

Skiferolie og -gas

Skiferolie og skifergas er energiressourcer, som det med ny teknologi er blevet rentabelt at udvinde. De er aflejret i undergrunden og udvindes ved at ’fracke’ den sorte skifer, dvs. at man sprænger stenene for at nå frem til olien og gassen. Især i Nordamerika kæmper energi-giganter i disse år om retten til at udvinde olie og gas med de nye metoder. Miljøforkæmpere kritiserer imidlertid kraftigt de nye udvindingsmetoder, fordi de smadrer undergrunden og ofte fører til forurening af grundvandet.

 Uddybende forklaring

Skiferolie og skifergas er energiressourcer, som det med ny teknologi er blevet rentabelt at udvinde. De er aflejret i undergrunden og udvindes ved at ’fracke’ den sorte skifer, dvs. at man sprænger stenene for at nå frem til olien og gassen. De fossile reserver presses ud af skiferlagene ved at sprække disse med vand under højt tryk, iblandet kemikalier. Især i Nordamerika kæmper energi-giganter i disse år om retten til at udvinde olie og gas med de nye metoder. Miljøforkæmpere kritiserer imidlertid kraftigt de nye udvindingsmetoder, fordi de smadrer undergrunden og ofte fører til forurening af grundvandet. Dertil kommer, at hvis produktionen af de to nye energikilder øges, kan det få investeringer i ren energi til at dale, og dermed bliver verdens klimaproblemer forværret.

Udvindingen af skiferolie og skifergas kan påvirke verdensmarkederne for olie og gas væsentligt. Ifølge det amerikanske energiministerium er det teoretiske potentiale i skiferudvinding af naturgas og olie så stort, at verdens tilgængelige ressourcer af naturgas vil blive forøget med 11 % og olieressourcerne med ikke mindre end 47 %. Allerede i dag er USA selvforsynende med gas, og den nye udvinding vil formentlig gøre USA til gaseksportør. På olieområdet, hvor USA er meget afhængig af forsyninger fra OPEC-landene, vil skiferolien ifølge eksperter formentlig erstatte ca. en tredjedel af den aktuelle olieimport inden for de kommende ti år, og USA kan i 2020 blive verdens næststørste olieproducent. Afhængigheden af det urolige Mellemøsten vil altså blive mindre, hvilket i et videre perspektiv kan føre til ændringer i USA´s generelle sikkerhedspolitik.

Også i en række andre lande findes der skiferolie og –gas i undergrunden. Især Kina og Argentina har store forekomster af disse ressourcer, men disse lande mangler indtil videre teknologien til selv at foretage udvinding.

Læs videre