Åbn undermenuer...

Klimabevidsthed, Unges

Med udgangspunkt i Bourdieus begreber har Peter Gundelach m.fl. lavet en undersøgelse af danske unges klimabevidsthed. Selvom unge generelt og som samlet gruppe er mere interesseret i klimaet og klimaforandringer end den ældre generation, er der også blandt unge danskere nogle markante forskelle. Det viser sig således, at gruppen af unge danskere kan opdeles på følgende måde:

  • De hverdagsbekvemme, der ikke går særligt meget op i klimaforandringer, men tager hensyn, hvis det passer ind i hverdagen.
  • De klimabevidste, som forsøger at forebygge klimaforandringer og er engageret i klimaspørgsmål.
  • De ligeglade, som ikke mener, at handlinger gør en forskel.

 Uddybende forklaring

Med udgangspunkt i Bourdieus begreber har Peter Gundelach m.fl. lavet en undersøgelse af danske unges klimabevidsthed. Selvom unge generelt og som samlet gruppe er mere interesseret i klimaet og klimaforandringer end den ældre generation, er der også blandt unge danskere nogle markante forskelle. Det viser sig således, at gruppen af unge danskere kan opdeles på følgende måde:

  • De hverdagsbekvemme. Denne gruppe går ikke særlig meget op i klimaforandringer, men tager hensyn, hvis det passer ind i hverdagen. Gruppen er langt den største og indeholder 75 pct. af de unge mennesker i Danmark. Gruppens medlemmer befinder sig politisk i centrum af dansk politik. De kender klimaproblematikken, men det er ikke et emne, man bruger mange ressourcer på – hverken i forhold til konkrete handlinger eller i eventuelle diskussioner med familie, kammerater mm. Samtidig er det karakteristisk. at klimavenlige tiltag vurderes ud fra den mulige økonomiske gevinst – kan det betale sig?
  • De klimabevidste. Denne gruppe forsøger at forebygge klimaforandringer og er engageret i klimaspørgsmål. Gruppen indeholder ca. 19 pct. af de unge mennesker. Der er fokus på viden, og man engagerer sig i klimadebatten. Man handler klimabevist i hverdagen – også selv om det muligvis ikke er let og bekvemt. Der er tale om en gruppe med høj kulturel kapital.
  • De ligeglade. Denne gruppe mener ikke, at handlinger gør en forskel. Her finder man 6 pct. De opsøger ikke viden om klimaforandringer. Der er tale om en gruppe med lav kulturel kapital og muligvis en høj økonomisk kapital. Der er fravær af klimarelaterede handlinger. Gruppen er generelt skeptisk over for påstanden om de menneskeskabte klimaforandringer – er der reelt tale om klimaforandringer?

Der findes flest klimavenlige værdier hos unge vælgere, der vil stemme på Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og De Radikale, hvorimod unge, der vil stemme på Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative, er de mest klimaskeptiske. Dette hænger også glimrende sammen med, at politiske spørgsmål, der vedrører klima, bæredygtighed og lign., normalt vil blive betragtet som værende typiske værdipolitiske spørgsmål. Og netop Enhedslisten, SF og De Radikale befinder sig til venstre på den værdipolitiske skala, hvorimod fx Dansk Folkeparti er meget højreorienteret på den værdipolitiske skala.

 

 

Læs videre