Åbn undermenuer...

Offentlige udgifter i Danmark 1995-2014. Opgjort i løbende priser (inklusive inflation)

OBS: Det kan tage lidt tid at indlæse grafen. Tak for tålmodigheden.

Udgifterne er opgjort efter COFOG-standarden. Denne metode benyttes i de fleste OECD-lande. Dog placerer landene ikke altid udgifter i de samme kategorier. Vær derfor varsom med at sammenligne udgiftsfordeling mellem lande.

Generelle Offentlige Tjenester er fx udgifter til statslig administration, ulandshjælp og afbetaling på offentlig gæld.
Økonomiske anliggender er fx udgifter til vejrtjenester og til transport-infrastruktur som veje og jernbaner.
Social Beskyttelse
omfatter fx udgifter til overførselsindkomster, ældrepleje og børnepasning.

Jo bredere grafen bliver, jo større er det tal, den viser. Jo smallere grafen bliver, jo mindre er det tal, den viser.

For at se en kategoris navn: kør musen over ikonet. Hvis du ikke bruger mus, tryk på ikonet.