Åbn undermenuer...

Forsvarsforbeholdet

Danmark fik med Edinburgh-aftalen fra 1992 (godkendt ved folkeafstemning i 1993) skrevet fire forbehold ind i Maastricht-traktaten. De fire forbehold er jævnligt til debat, og især forsvarsforbeholdet foreslås af flere partier ændret eller ophævet. Dette forbehold indebærer, at Danmark ikke deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU’s afgørelser og aktioner på forsvarsområdet.

Læs videre