Åbn undermenuer...

Aktivistisk udenrigspolitik

En udenrigspolitik, der står i modsætning til en passiv tilpasningspolitik. I en aktivistisk udenrigspolitik forsøger man aktivt at fremme sin egen stats interesser og målsætninger enten ved at føre en selvstændig udenrigspolitik eller ved at deltage aktivt i internationale alliancer. For Danmarks vedkommende mener de fleste forskere, at den grundlæggende udenrigspolitiske linje blev omlagt ca. 1990 fra tilpasningspolitik til aktivistisk udenrigspolitik.

Figurer