Åbn undermenuer...

Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen er den overordnede kommandomyndighed for de tre værn i det danske militær: hæren, flåden og luftvåbnet. I alt er der 300 ansatte i Forsvarskommandoen med forsvarschefen i spidsen.

 Uddybende forklaring

Forsvarskommandoen er den overordnede kommandomyndighed for de tre værn i det danske militær: hæren, flåden og luftvåbnet. I alt er der 300 ansatte i Forsvarskommandoen med forsvarschefen i spidsen.
Forsvarskommandoens hovedopgaver er, at:


  • Fastlægge overordnede krav til forsvarets beredskab og operative kapacitet

  • Udarbejde politikker og direktiver for forsvarets løsning af opgaverne

  • Koordinere, styre og føre tilsyn med forsvarets virksomhed
  • 
Udarbejde forslag til den strategiske udvikling af forsvaret i forhold til dansk sikkerhedspolitik og forsvarspolitiske målsætninger.

Forsvarskommandoens placering i den danske centraladministration svarer til en styrelses, dvs. at Forsvarskommandoen har en relativt selvstændig position i forhold til Forsvarsministeriet, selv om forsvarschefen naturligvis er underordnet forsvarsministeren. Netop denne selvstændige position ønskede daværende forsvarsminister Nick Hækkerup i foråret 2013 at gøre op med, idet han foreslog en nedlæggelse af Forsvarskommandoen, så at den militære ledelse i stedet blev en integreret del af Forsvarsministeriet. Det erklærede formål med denne organisatoriske ændring var at modernisere ledelsen af forsvaret og at opnå en bedre økonomistyring på forsvarsområdet. Men et ønske om at undgå flere skandalesager i Forsvarskommandoen, bl.a. en bevidst misinformering herfra til regeringen om fangetallet i Irak og forfalskning af dokumenter i forbindelse med den såkaldte Jægerbogsag, har formentlig også været blandt motiverne.

Hækkerups forslag vakte stor harme blandt topofficerer og i den borgerlige opposition, som bl.a. anførte, at den foreslåede nye organisering kunne føre til, at uvedkommende politiske hensyn kunne komme til at påvirke de militærfaglige hensyn. Indtil videre er forslaget om den organisatoriske ændring derfor lagt på is.

Læs videre