Åbn undermenuer...

Magt- og demokratiopfattelser

Forskellige magtbegreber som:

 • Aktørmagt
 • Strukturel magt
 • Formel magt
 • Reel magt og
 • Typer af magtressourcer og hvordan de konkret kommer til udtryk, men også forskellene mellem reel og formel magt.

Forskellige teorier om magt og magtfordeling, eksempelvis:

 • Pluralisme
 • Elitisme
 • Korporatisme
 • Diskursiv magtopfattelse

Magt kan også studeres på forskellige niveauer: individ, institution, lokalsamfund, land, EU og internationalt. Også kendskab til forskellige magtressourcer bør indgå.

Demokratiopfattelser:

 • Direkte
 • Indirekte demokrati
 • Deltagelsesdemokrati
 • Konkurrencedemokrati
 • Deliberativt demokrati
 • Retssystemet
 • Uafhængige domstole (magtens tredeling)
 • Domstolenes uafhængige konfliktløsning (civilret og strafferet)
 • Beskyttelse af menneskerettigheder
 • Internationale domstole
 • Magt og demokratiforhold i EU