Åbn undermenuer...

Makroøkonomiske sammenhænge

Det økonomiske kredsløb, herunder sektorerne:

 • Husholdninger
 • Virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Den finansielle sektor
 • Udlandet

og de økonomiske forbindelser mellem sektorerne.

De økonomiske mål:

 • Vækst
 • Bæredygtig udvikling
 • Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed
 • Lav inflation
 • Overskud på betalingsbalancens løbende poster
 • De offentlige finanser
 • Omfordeling (herunder hvordan måles graden af målopfyldelse (indikatorer) og eventuelle målkonflikter og politiske prioriteringer)

Økonomisk styring:

 • De makroøkonomiske politikker
 • Finanspolitik
 • Pengepolitik
 • Valutapolitik
 • Indkomstpolitik
 • Strukturpolitik (herunder sammenhængen til de økonomiske mål og hvilke begrænsninger den økonomiske politik er underlagt via medlemskabet af EU).

International økonomi:

 • International handel
 • Kapital- og valutastrømme m.v.
 • Styring (regimer (fx WTO), markedsstyring).
 • Strukturpolitik (konkurrenceevne)

Teorier om økonomiske sammenhænge:

 • Keynesianisme
 • Monetarisme
 • Neoklassisk teori
 • Marxisme
 • Udbudssideøkonomi (herunder hvordan de forholder sig til styring af økonomien)