Åbn undermenuer...

Økonomiske styringsprincipper

Karakteristika ved forskellige typer af goder:

 • Kollektive goder
 • Private goder
 • Billetgoder
 • Meritgoder

og hvilke problemer de hver især rejser i forbindelse med prisfastsættelse, finansiering, distribution og konkurrence

Bæredygtig udvikling:

 • Hvad er bæredygtig udvikling?
 • Indikatorer for bæredygtig udvikling
 • Hindringer for bæredygtig udvikling

International regulering:

 • EU
 • Globalt

Økonomiske styringsprincipper:

 • Markedsstyring
 • Politisk styring
 • Effektivitetsmæssige fordele og ulemper