Åbn undermenuer...

Politiske systemer

Det danske politiske system og de centrale aktører på det nationale niveau:

 • Vælgere
 • Politiske partier
 • Folketing
 • Regering
 • Domstole
 • Interesseorganisationer
 • Græsrodsbevægelser
 • Medier
 • Kommunalbestyrelser

Og grundlæggende karakteristika ved systemet:

 • Valgmåde
 • Parlamentarisme
 • Folketingets kontrol
 • Magtens tredeling

EU:

 • Centrale aktører
 • Parlamentet
 • Ministerrådet
 • Kommissionen
 • Domstolen
 • Interesseorganisationer (herunder hvordan det nationale og overnationale spiller sammen)

Mindst en generel model (fx David Eastons) til beskrivelse af et politisk system er kendt.

Typer af politiske systemer:

 • Parlamentarisk system
 • Præsidentielt system
 • EU som politisk system