Åbn undermenuer...

Super PAC

En PAC (Political Action Committee) er en politisk komité, som støtter en amerikansk præsidentkandidat med bl.a. økonomiske ressourcer. Indtil 2010 var disse PAC´s underkastet regler om maximum-støttebeløb og om offentlig kontrol. En højesteretsdom fra 2010 betød imidlertid, at enkeltpersoner og virksomheder kan give så mange penge, de lyster, til politiske formål – også anonymt – så længe de ikke donerer pengene direkte til en kandidat. 

Derfor opstod de såkaldte super PAC´s, som netop er politiske komitéer, der ikke direkte knytter sig til nogen kandidat, men som selvstændigt fører kampagne for en bestemt sag, fx abort, miljøpolitik eller regulering. Super PAC´s fungerer imidlertid i praksis som skalkeskjul for de forskellige kandidater, så dommen fra 2010 har bevirket, at der nu er mindre kontrol med pengenes magt i amerikansk politik end førhen.

Læs videre