Åbn undermenuer...

Kongressen, det amerikanske unionsparlament

Kongressen består for det første af Senatet med 100 medlemmer. I hver af USAs enkeltstater vælges to senatorer til Senatet i Washington. Derudover består Kongressen af Repræsentanternes Hus med 435 medlemmer. De vælges fra valgkredse over hele USA. Valgkredsinddelingen ved valg af repræsentanter følger befolkningsstørrelsen.

De to kamre er ligestillet i lovgivningsprocessen. Der er tendens til, at Senatet tager sig særligt af udenrigspolitik. Traktater skal fx ratificeres med 2/3 flertal i Senatet. Repræsentanternes Hus tager sig særligt af skatte- og udgiftspolitik (finanspolitik). Det sker i Husets plenum, men i høj grad også i udvalget The Committee of Ways and Means. Det er et udtryk for ligestillingen af kamrene, at Senatet også har et finansudvalg.

I mange tilfælde foretages parallel behandling af lovforslag i de to kamre. Ved uenighed eller vedtagelse af forskelligt lydende lovforslag behandles sagen i et fællesudvalg med repræsentanter fra de to kamre. Færdige lovforslag sendes derefter til underskrift hos præsidenten.

Figurer

Læs videre