Åbn undermenuer...

Japan, politiske system i

Det japanske parlament Diet har to kamre.  Det ene er Rådet, eller på japansk Sangi-in, med 242 pladser. Medlemmerne heri vælges for en seksårig fast periode, med halvdelen hvert tredje år. Andetkammeret hedder Repræsentanternes Hus. Det har 480 medlemmer, som vælges for en maksimalt 4 års periode. 300 vælges ved flertalsvalg i enkeltmandskredse og 180 ved forholdstalsvalg.

Systemet er parlamentarisk. Statsministeren kan opløse Andetkammeret og udskrive valg. De to store centrum-venstre og centrum-højre-partier, der strides om regeringsmagten, hedder henholdsvis Japans Demokratiske Parti og Det liberal-demokratiske Parti. Der er et betydeligt antal af andre partier med varierende størrelse af parlamentarisk repræsentation.

Læs videre