Åbn undermenuer...

Kina, politiske system i

Kina betegnes generelt som et autoritært system med et étpartisystem og manglende hensyntagen til menneskerettighederne. Der er to søjler af politisk magt, som går ned igennem det kinesiske samfund. Det er partisøjlen og den civile politik- og administrationssøjle.

Kina styres politisk af det kinesiske kommunistparti. Det er verdens største politiske parti med knap 80 mio. medlemmer (2010). Kommunistpartiet har et organisatorisk hierarki, hvor politbureauet er i toppen. Under dette er Centralkommittéen placeret, og under denne er der partiorganisationer i provinser, byer og landsbyer, samt i store statsvirksomheder og i hæren.

Ved siden af dette partihierarki er der et formelt statsligt regeringshierarki. Det kinesiske parlament hedder Den nationale Folkekongres, der har knap 3000 medlemmer, som er valgt for en femårig periode. Der vælges repræsentanter til Folkekongressen fra provinsernes folkekongresser, autonome regioner (f.eks. Sinkiang, Det indre Mongoliet, Tibet), fra byer og selv fra Folkets Befrielseshær (det kinesiske forsvar).  Det er kun Kommunistpartiet - og nogle mindre partier, der er godkendt af Kommunistpartiet - der kan stille kandidater op til disse valg.

Figurer