Åbn undermenuer...

FAE, politiske system i

De Forenede Arabiske Emiraters (FAE) politiske system er et udpræget oligarki (fåmandsvælde) med Det Øverste Føderale Råd, som består af de 7 sheiker (fyrster) fra de 7 fyrstedømmer, i spidsen. Rådet træffer alle de overordnede politiske beslutninger, det vælger præsidenten og vicepræsidenten blandt de 7 sheiker, og det udpeger halvdelen af parlamentets medlemmer. Præsidenten udpeger så igen regeringen, som tager sig af den daglige politiske ledelse. De 7 herskende familier har altså et godt greb om magten.  

Lidt demokratisk sminke har man dog lagt ind over autokratiet. Man har som nævnt et parlament, men det er imidlertid alene rådgivende og uden beslutningskraft, og halvdelen af de 40 medlemmer er udpeget af Rådet – resten af en stærkt begrænset vælgerskare, som tildeles valgret af sheikerne. Politiske partier er forbudt, der er en skrap censur over for medier mv., der er begrænsninger på forsamlingsfriheden og de øvrige borgerrettigheder.

Figurer