Åbn undermenuer...

Kinas Kommunistiske Parti

Kina styres politisk af det kinesiske kommunistparti (KKP), som har siddet ved magten siden 1949. Det er verdens største politiske parti med knap 80 mio. medlemmer (2010). Kommunistpartiet har et organisatorisk hierarki, hvor politbureauet er i toppen. Under dette er Centralkommittéen placeret, og under denne er der partiorganisationer i provinser, byer og landsbyer, samt i store statsvirksomheder og i hæren. Ved siden af dette partihierarki er der et formelt statsligt regeringshierarki, som dog er helt underlagt KKP.