Åbn undermenuer...

Israel, politiske system i

Israels politiske system er det eneste demokrati i MENA-landene, og det minder en del om det danske politiske system. Der er således almindelig valgret for alle borgere over 18 år, man har forholdstalsvalg, og et stort antal partier er repræsenteret i parlamentet: Knesset, der har 120 pladser. Bl.a. har et par arabiske partier mandater i Knesset. Regeringsdannelsen foregår som i Danmark efter det parlamentariske princip, dvs. at partiernes mandattal og deres samarbejdsvilje er afgørende for, hvem der danner regering. Man har dog i Israel positiv parlamentarisme (regeringen skal have et flertal bag sig), mens vi i Danmark har negativ parlamentarisme (regeringen må ikke have et flertal imod sig).

Figurer