Åbn undermenuer...

Vælgerforening

En vælgerforening er en lokal afdeling, der ofte følger valgkredskredsinddeling og kommunegrænser, af et politisk partis vælgerorganisation. Vælgerforeningen indkalder til regelmæssige møder, hvor en lang række emner af interesse for medlemmerne af den lokale partiafdeling kan blive diskuteret.

Man diskuterer ofte partiets politik i den lokale kommunalbestyrelse og partiets politik i Folketinget. Man forbereder afsendelse af delegerede til partiets landsmøde og diskuterer evt. de spørgsmål, der vil blive taget op på landsmødet, og som de(n) delegerede skal tage stilling til. Det kan fx være ændringer i partiets love. Det kan være vedtagelse af nye programmer og programpunkter. Og det kan være fastlæggelse af partiets fremtidige politiske linje. Vælgerforeningen står også for opstilling af personer til valg.

Figurer

Læs videre