Åbn undermenuer...

Højrefløj

Fordelingspolitik drejer sig om, hvordan samfundets økonomiske goder bør være fordelt på borgerne. Ofte stiller man de politiske partier op på en venstre-højre-akse, hvor partierne til højre (højrefløjen) mener, at en vis ulighed i samfundet er gavnlig, bl.a. fordi det giver både folk med højere og lavere indkomster øget motivation til at gøre en ekstra arbejdsmæssig indsats. Liberalistiske og konservative partier, fx Venstre, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti, hører til højrefløjen.

Figurer