Åbn undermenuer...

Kaare Strøms model

Ligesom Downs og Molin har den norske politolog Kaare Strøm opstillet en model til forklaring af politiske partiers adfærd. Ifølge Strøm har partier tre målsætninger, som imidlertid kan trække i hver sin retning:

  • Vote-seeking - man vil maksimere partiets stemmetal
  • Office-seeking - man ønsker at opnå regeringsmagten
  • Policy-seeking – man vil realisere partiets politik

En række forskellige faktorer i den konkrete politiske situation kan så påvirke politikernes prioritering af de tre målsætninger. Strøms model minder en del om den svenske politolog Molins model.

Figurer