Åbn undermenuer...

Partidisciplin

Moderne repræsentative demokratier bygger på partier, hvis medlemmer af de valgte forsamlinger i almindelighed følger partilinien og stemmer ens i afstemningerne, selv om de ikke er juridisk forpligtet til det. Det er normalt gruppeformændenes opgave at sikre, at partidisciplinen overholdes, så der ikke opstår et uklart indtryk af partiets linie. I nogle spørgsmål stiller partierne dog deres repræsentanter frit enten fordi uenigheden er uoverkommelig, og/eller fordi sagen er behæftet med stærke personligt etiske vinkler og måske ikke anses for særligt politisk vigtig.

Læs videre