Åbn undermenuer...

Venstrefløj

Fordelingspolitik drejer sig om, hvordan samfundets økonomiske goder bør være fordelt på borgerne. Ofte stiller man de politiske partier op på en venstre-højre-akse, hvor partierne til venstre (venstrefløjen) mener, at der bør ske en omfordeling af de indkomster, markedsmekanismen har skabt, så der opnås lighed i samfundet. Modsat mener partierne til højre, at en vis grad af ulighed er positivt for samfundet. Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tilhører venstrefløjen i Danmark.

Figurer