Åbn undermenuer...

Markedspartier

Begreb, der karakteriserer nutidens politiske partier som styrede af en markedslogik, hvor de agerer lige som kommercielle virksomheder, der skal sælge deres produkter på markedet. Partiernes centrale målsætning bliver efter denne logik at forsøge at maksimere deres stemmetal, hvilket sker ved at følge vælgernes meninger, som aflæses via meningsmålinger og fokusgrupper o.l.

Denne synsvinkel på partiadfærd stemmer overens med Downs' model. Derimod går Molins model ud fra, at partiernes adfærd også er bestemt (mere eller mindre) af ideologiske grundholdninger og hensynet til samarbejdsmuligheder i parlamentet.