Åbn undermenuer...

Kriminalstatistik

Når politiet modtager en anmeldelse og registrerer den, udfyldes en blanket, der indeholder forskellige oplysninger bl.a. om forbrydelsens art. Disse blanketter er grundlaget for anmeldelsesstatistik. Efter at politiet har efterforsket en anmeldelse, kan sagen enten henlægges, eller der kan rejses sigtelse. Når der er rejst sigtelse, vil der blive truffet en afgørelse enten af anklagemyndigheden eller ved en domstol. Mindre bøder indgår som hovedregel ikke i afgørelsesstatistikken. Afgørelsesstatistikken omfatter strafferetlige afgørelser i almindelighed, der igen kan opdeles i straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser.