Åbn undermenuer...

Varetægtsfængsling

Anklagemyndigheden/politiet kan begære, at en sigtet varetægtsfængsles, indtil der er faldet dom i en sag, hvis der foreligger begrundet mistanke om, at sigtede har begået en alvorligere forbrydelse. Begrundelsen for begæringen kan være, at man kan frygte, at den sigtede vil gentage forbrydelsen, søge at undvige, ødelægge bevismateriale eller påvirke vidner. Domstolene afgør, om der foreligger tilstrækkeligt vægtige grunde til at varetægtsfængsle, samt hvornår den sigtede igen skal fremstilles for domstolen - maksimalt inden for 4 uger - med henblik på afgørelse om opretholdelse af varetægtsfængslingen (Retsplejelovens §§ 762-779). Dommeren kan eventuelt afgøre, at varetægtsfængslingen skal ske i isolation. Hvis den sigtede dømmes, modregnes den tid, der er tilbragt i varetægtsfængsel, i den samlede straf.