Åbn undermenuer...

Strafferamme

Når en domstol skal foretage en strafudmåling, sker det inden for den strafferamme, som Folketinget har fastsat for den lovovertrædelse, som gerningsmanden er fundet skyldig i. Strafferammen kan fx være bøde eller fængsel i op til et maximalt antal år. 

Fængsel kan idømmes fra 7 dage til 16 år, dog i særlige tilfælde helt op til livstid.