Åbn undermenuer...

Frihedsstraf

Frihedsstraf er en af de retssanktioner, som domstolene kan idømme. Frihedsstraf afsones i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Tidligere skelnede man mellem fængselsstraf og hæftestraf. Det er nu ophævet. En frihedsstraf kan gøres betinget, hvilket vil sige, at frihedsberøvelsen kun iværksættes, hvis personen begår ny kriminalitet indenfor en prøvetid, der normalt ikke kan overstige tre år. Effekten af frihedsstraf kan bl.a. belyses ved at se på de dømtes tilbagefald, recidiv.

Figurer