Åbn undermenuer...

Anomiteori, Mertons

Sociologen Robert Merton (1910-2003) har opstillet en kriminalitetsteori, som tager udgangspunkt i hele samfundets opbygning og funktion. Stort set alle i et samfund har ifølge Merton nogenlunde de samme succesmål: rigdom, prestige og magt. Den del af befolkningen, der ligger i de lavere sociale lag, har vanskeligt ved via legale midler: uddannelse og hårdt arbejde, at opnå målene, og nogle af dem vælger derfor en genvej til succes via kriminalitet. Anomi betyder normløshed, og den del af befolkningen, som begår kriminalitet, følger ikke de alment accepterede normer – deraf teoriens navn.