Åbn undermenuer...

Ungdomssanktion

En foranstaltning, de blev indført i Straffeloven i 2001. Ungdomssanktion kan tages i anvendelse over for en lovovertræder under 18 år, som har begået grovere personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Foranstaltningen er oprettet som et alternativ til ubetinget fængselsstraf og indebærer, at den unge skal undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed og med et element af fastholdelse. Foranstaltningen indledes i almindelighed med et ophold af normalt to måneders varighed i en sikret institution, derefter et længerevarende ophold i en almindelig døgninstitution eller egnet opholdssted og afslutningsvis en ambulant fase/udslusningsfase. Den længste samlede tid for ophold i institution/opholdssted er ét år og seks måneder, heraf højst 12 måneder i en sikret institution. Som led i en ungdomssanktion kan retten give den dømte pålæg svarende til de forskellige typer af vilkår, der kan være led i en betinget dom.