Åbn undermenuer...

Retsfølelse

Drejer sig om befolkningens fornemmelse af, i hvilken grad lovene – og dommernes anvendelse af dem – er retfærdige. Begrebet anvendes ofte i den politiske debat – selv om det er svært at måle en befolknings retsfølelse – og især i forbindelse med, om straflængden for en bestemt lovovertrædelse kan opfattes som passende og retfærdig. Som regel bruges henvisninger til retsfølelsen som et argument for højere straffe.