Åbn undermenuer...

Tiltalefrafald

Er en afgørelse ved domstolene, der registreres i den tiltaltes papirer, men ikke medfører en egentlig straf. Tiltalefrafald overfor helt unge (15-17 år) gives normalt på betingelse af, at vedkommende undergives socialforsorg.