Åbn undermenuer...

Retssikkerhed

Begrebet anvendes om de regler, der skal beskytte det enkelte menneske mod overgreb fra statens side. Det er fx regler om bistand fra en forsvarer, hvis man er mistænkt i en straffesag, om retten til at se anklagemyndighedens beviser og om retten til at blive stillet for en uafhængig dommer.

En stat, hvor borgerne via retssystemet er beskyttet mod vilkårlig politisk magtudøvelse, kalder man for en retsstat