Åbn undermenuer...

Mørketal

Det tal, man skal gange med den registrerede kriminalitet for at få den faktiske kriminalitet - altså al den kriminalitet, der begås i et samfund. Mørketallet svinger i størrelse fra det ene til det andet kriminalitetsområde, og der er i sagens natur tale om usikre tal. Men ved hjælp af selvrapporteringsstudier og offerundersøgelser kan man få et vist indtryk af den faktiske kriminalitets og dermed mørketallets størrelse.