Åbn undermenuer...

Domsmænd

Hvis anklagemyndigheden i en straffesag, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, kræver fængselsstraf i op til 4 år, skal sagen i byretten behandles af 1 juridisk dommer og 2 domsmænd (almindelige borgere uden juridisk uddannelse). Ved en eventuel anke til landsretten medvirker der i de almindelige straffesager 3 dommere og 3 domsmænd.

Domsmændenes opgave er – ligesom den juridiske dommers – at vurdere, om beviserne er tilstrækkelige til en domfældelse og derefter afgøre straffen. Idéen bag domsmands-ordningen er, at man vil sikre sig, at strafferetsplejen er i overensstemmelse med almindelige borgeres retsfølelse.

Hvis anklagemyndigheden i en straffesag, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, kræver mere end 4 års fængsel, betegnes de almindelige borgere, der medvirker som dommere, som nævninger.