Åbn undermenuer...

Registreret kriminalitet

Den registrerede kriminalitet er den, der kommer til politiets kendskab og som politiet registrerer. En analyse af kriminalitetsudviklingen, der alene bygger på den registrerede kriminalitet indeholder det problem, at udviklingen ofte skyldes andre faktorer end ændringer i den kriminelle aktivitet, nemlig borgernes tilbøjelighed til at anmelde kriminaliteten og politiets praksis mht. hvad der registreres og hvad der efterforskes.
Disse faktorer kan bevirke, at den registrerede kriminalitet svinger, selvom den faktisk kriminalitet måske et ret stabil. Hvis man supplerer den registrerede kriminalitet med offerundersøgelser og selvrapporteringsstudier, kan man få et bedre indtryk af udviklingen i den faktiske kriminalitet.