Åbn undermenuer...

Kriminalitetsteori, Cohens

Den amerikanske sociolog Albert Cohen har opstillet en teori, der forklarer kriminalitet – og især ungdomskriminalitet – som en effekt af uddannelsessystemets indretning. Ifølge Cohen er de fleste skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner præget af middelklassens værdier – man lægger vægt på abstrakt viden og teoretiske færdigheder frem for manuelt arbejde. En del unge, som ikke har en typisk middelklassebaggrund, vil have svært ved at leve op til kravene i skolen og vil ofte komme ud for nederlag. En mulig reaktion herpå er at søge kompensation og ny status ved at være negativ og destruktiv, forstyrre undervisningen osv., en adfærd, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til egentlig kriminalitet.