Åbn undermenuer...

Lægdommere

En fællesbetegnelse for domsmænd og nævninger, dvs. almindelige borgere uden juridisk uddannelse, som medvirker i bedømmelsen af straffesager.

Lægdommernes opgave er – ligesom de juridiske dommeres – at vurdere, om beviserne er tilstrækkelige til en domfældelse og derefter afgøre straffen. Idéen bag lægdommer-ordningen er, at man vil sikre sig, at strafferetsplejen er i overensstemmelse med almindelige borgeres retsfølelse.