Åbn undermenuer...

Prøveløsladelse

En række dømte bliver løsladt, før deres straf er udstået. Det kaldes prøveløsladelse. En sådan er altid betinget af, at den dømte i en nærmere bestemt periode ikke begår ny kriminalitet

Få adgang til Samfundsfag.dk