Åbn undermenuer...

Sutherlands indlæringsteori

Den engelske kriminolog Edwin H. Sutherland (1883-1950) opstillede en sociologisk teori til forklaring af kriminalitet, som stadig er anvendelig. Den går ud på, at kriminalitet indlæres ved at leve i et kriminelt miljø, dvs. i en omgangskreds, hvor der fortrinsvis udtrykkes holdninger, som er positive mht. kriminel adfærd. Kriminalitet indlæres ifølge Sutherland i primærgrupper – altså ikke via fx massemedierne – hvor man både lærer den tekniske eller ”håndværksmæssige” side af kriminaliteten og de holdninger, værdier og normer, der er knyttet hertil. Indlæringen minder om andre læreprocesser, hvor der typisk er tale om efterligning samt belønning og straf i forhold til bestemte former for adfærd.