Åbn undermenuer...

Strafudmåling

Når en domstol skal foretage en strafudmåling, sker det inden for den strafferamme, som Folketinget har fastsat for den lovovertrædelse, som gerningsmanden er fundet skyldig i.

Generelt tages der ved straffens udmåling hensyn til lovovertrædelsens grovhed, til oplysninger om gerningsmandens personlige og sociale forhold før og efter gerningen, og til hans motiver for lovovertrædelsen. Af væsentlig betydning er det endvidere, om gerningsmanden tidligere er straffet for tilsvarende kriminalitet inden for de senere år.