Åbn undermenuer...

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste er i princippet en betinget dom. Den dømte skal udføre ulønnet arbejde. Direktoratet for kriminalforsorgen bestemmer, hvilken form for arbejde, den dømte skal udføre. Det kan f.eks. være arbejde i institutioner, sportsklubber, kirker eller foreninger. Udebliver eller overtræder den dømte loven på ny, kan domstolen tage sagen op igen, og idømme en ny straf.