Åbn undermenuer...

Hæfte

Frihedsstraf er en af de retssanktioner, som domstolene kan idømme. Frihedsstraf afsones i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Tidligere skelnede man mellem fængselsstraf og hæftestraf. Det er nu ophævet. Hæftestraf var en mildere form for frihedsstraf end fængselsstraf.

Læs videre